TH I EN
นิตยสาร  อ่านฟรี  slim up august 2011 เล่ม 44 หน้า 5 Nourishing Guide
Tags

เลซิติน อุดมค่าด้วยนานาประโยชน์ ดูเหมือนคำกล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” นับวันจะยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นในยุคสมัยที่โลกถูกย่อส่วนให้เล็กลง วัฒนธรรมจากทั่วโลกส่งผ่านถึงกันอย่างไร้พรมแดนไม่เว้นแม้แต่วัฒนธรรมทางด้านอาหารการกิน นี่จึงเป็นคำตอบว่าเหตุใดคนไทยในปัจจุบันมีอัตราความเสี่่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีต เนื้อหาจาก นิตยสาร SLIM UP เล่ม 44 หน้า 5 magazine viewer online ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านแมกกาซีนแสดงเป็นหน้าคู่ สามารถซูมและค้นหาเนื้อหา แสดงผลการ search