TH I EN
นิตยสาร  อ่านฟรี  kullastree พฤศจิกายน ธันวาคม 2554 เล่ม 982 หน้า 58 Beauty Tips
Tags

เรื่องน่ารู้ก่อนเปลี่ยนสีผม ปัจจุบันน้ำยาย้อมผมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดถาวร(สามารถปกปิดผมขาวได้ ถ้าสีผมเริ่มเปลี่ยนสีจางลงเป็นสีเทาๆ หรือสีดอกเลามากกว่า 30% และติดอยู่ได้ นานประมาณ 5-7 สัปดาห์)และกึ่งถาวร(อยู่ได้นานประมาณ 5 สัปดาห์เช่นกัน เพราะเพียงเคลือบเส้นผมให้เงางามหรือเพิ่มแสงเงาให้แก่สีผมธรรมชาติมากกว่า)การเลือกชนิดและเฉดสีผมให้เหมาะนั้นขึ้นอยู่กับสภาพผมของแต่ละคนด้วย เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 982 หน้า 58 magazine viewer online ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านแมกกาซีนแสดงเป็นหน้าคู่ สามารถซูมและค้นหาเนื้อหา แสดงผลการ search