TH I EN
 Perspective
Tags

ครูเล็ก ภัทราวดี วิกหัวหินและโรงเรียนภัทราวดี มัธยมศึกษา ศิลปะการละครไม่ได้สอนเรื่องเต้นกินรำกิน แต่เป็นการสอนให้เป็นคนสมองซีกซ้ายซีกขวาให้พัฒนาไปพร้อมๆกัน มันไม่น่าจะแยกว่า วันนี้เป็นศิลปะ เป็นวิชาการแต่มันควรจะเดินไปพร้อมกัน เนื้อหาจาก นิตยสาร IDESIGN เล่ม 97 หน้า 74 magazine viewer online ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านแมกกาซีนแสดงเป็นหน้าคู่ สามารถซูมและค้นหาเนื้อหา แสดงผลการ search