TH I EN
 Temptation
Tags

SPRING RULES สถานการณ์โลกร้อนอาจจะทำให้ คุณงงๆ กับการแต่งตัวอยู่บ้าง ด้วยสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอน ไม่ได้ อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่เราหนี ไม่พ้นแน่ๆ คืออากาศที่น่าจะร้อน มากขึ้นตามลำดับ กฎง่ายๆ ของ การแต่งตวัอากาศร้อนๆ อย่างนี้กค็อื อย่าเลือกเนื้อผ้าที่หนาจนเกินไป เลือกผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งซับเหงื่อได้ดี ระบายความร้อนได้ ง่าย และหากต้องแต่งตวัเป็นทางการ จำไว้ว่า ‘น้อยคือมาก’ ความเรยีบง่าย และสะอาดคือหัวใจของการแต่งตัว ของสุภาพบุรุษในทุกยุคและทุก สภาพอากาศ เนื้อหาจาก นิตยสาร GM เล่ม 404 หน้า 82 magazine viewer online ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านแมกกาซีนแสดงเป็นหน้าคู่ สามารถซูมและค้นหาเนื้อหา แสดงผลการ search