TH I EN
 TREND
Tags

Beyond bathroom เรื่องส่วนตัวที่ต้องดีไซน์ ที่ผ่านมาเทคโนโลยี advance ทั้งหลาย มักวนอยู่ในห้องอื่นของบ้าน เช่น ห้องรับแขก ห้องเอนเตอร์เทน สำหรับในห้องน้ำที่เห็นก็มักเป็นในที่สาธารณะและเป็นสิ่งพื้นๆ เช่น Censor ก๊อกน้ำ หรือ Hand Dryer แต่จากทิศทางที่เห็น เทคโนโลยีเหล่านี้เริ่มรุกรานเข้ามามีบทบาทในห้องน้ำใน Space ส่วนบุคคลในที่สุด เนื้อหาจาก นิตยสาร Daybeds เล่ม 111 หน้า 34 magazine viewer online ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านแมกกาซีนแสดงเป็นหน้าคู่ สามารถซูมและค้นหาเนื้อหา แสดงผลการ search