TH I EN
นิตยสาร  อ่านฟรี  กุลสตรี 993-ปักษ์หลังพฤษภาคม-2555 เล่ม 993 หน้า 171 Get Fit
Tags

มาบริหารข้อเข่ากันเถอะ ใครว่าอาการปวดเข่าหรือปวดข้อเข่านั้นพบได้เฉพาะวัยผู้สูงอายุเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วอาการนี้พบได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย อันมีสาเหตุจากหลายๆ ปัจจัย อาทิ มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีอาการปวดเข่าตั้งแต่ ช่วงวัยรุ่น ใช้ขาข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง หรือใช้ชีวิตประจำวัน อยู่ในท่าทางที่เพิ่มแรงกดของข้อเข่ามากจนเกินไป เนื้อหาจาก นิตยสาร กุลสตรี เล่ม 993 หน้า 171 magazine viewer online ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านแมกกาซีนแสดงเป็นหน้าคู่ สามารถซูมและค้นหาเนื้อหา แสดงผลการ search